นโยบายความเป็นส่วนตัว

For legal purposes, only the English language version of the Privacy Policy is binding.

For legal purposes, only the English language version of the Privacy Policy is binding. Non-english versions are translated from the English language version for your convenience.

TRUSTe Student Privacy Pledge

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ EIS

อัพเดทล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2562

แผนก EBSCO Information Services ของ EBSCO Industries Inc. และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง EBSCO Publishing Inc. และบริษัทย่อย DynaMed LLC และ Yankee Book Peddler Inc. dba GOBI Library Solutions จาก EBSCO (เรียกรวมกันว่า “EBSCO Information Services” หรือ เรา” หรือ พวกเรา” หรือ ของเรา”) เคารพและยึดมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการที่เราปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

EBSCO Information Services ต้องการให้คุณได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราต้องการให้คุณทราบว่าเราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานของเรา เป้าหมายของเราคือการส่งมอบประสบการณ์ในการให้ข้อมูล ทรัพยากร และบริการที่เป็นประโยชน์แก่คุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ เราจึงต้องทำการรวบรวมข้อมูลจากคุณ เราขออธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเราดังนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงหลักการความเป็นส่วนตัวที่เราปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้งานซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของเรา ("บริการ") หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานบริการ

สำหรับคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหลักปฏิบัติข้อมูลของเรา หรือต้องการส่งคำขอการเข้าถึงหัวเรื่องข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. ทางเว็บโปรดคลิกที่นี่ (ไฮเปอร์ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังแพลตฟอร์มการจัดการความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา OneTrust, Inc.)

 2. ทางจดหมาย: EBSCO Industries, Inc. 
  5724 Highway 280 E 
  Birmingham, AL 35242, USA

  ถึง: Data Privacy Officer, Legal Department 

 3. ทางอีเมล[email protected]

สำหรับรายชื่อตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของ EBSCO โปรดดูที่ตารางในด้านท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลอะไรที่จะถูกรวบรวมและจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร

[ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะอยู่ที่หัวข้อ ซ ของนโยบายนี้]

.    ข้อมูลอะไรบ้างที่เรารวบรวม

1. ข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจจะถูกระบุได้ ซึ่งรวมถึงชื่อ ตำแหน่ง วันเกิด ตัวระบุเฉพาะ (เช่น หมายเลขบัญชีชื่อบริษัท ประเภทของงาน ความเชี่ยวชาญ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลของอุปกรณ์ใดๆ  และที่อยู่ IP หากคุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องถึงบุคคลอื่นให้กับเราหรือผู้ให้บริการของเราอันเกี่ยวเนื่องกับบริการของเรา คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีอำนาจที่จะกระทำได้และอนุญาตให้เรานำข้อมูลไปใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคุณโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลที่อาจจะถูกระบุตัวตนได้ ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะ (ที่ไม่เชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลการวิเคราะห์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องที่เราใช้ในการติดตามการใช้บริการของเรา ติดตามแนวโน้มในบริการของเรา จัดการบริการและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ 

.   เรารวบรวมข้อมูลอย่างไร

เรารวบรวมและใช้งานเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราโดยสมัครใจเท่านั้นหรือเมื่อลูกค้าสถาบันได้ให้ข้อมูลนี้กับเราอันเกี่ยวเนื่องกับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา เว้นแต่ที่อยู่ IP ของคุณที่ซึ่งอาจถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงบริการของเรา

ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด เรายังรวบรวมข้อมูลติดต่อทางธุรกิจอย่างจำกัดจากบุคคลที่สามที่ชอบด้วยกฎหมาย นี่จะช่วยให้เราได้ปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลของเราให้มากยิ่งขึ้น หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นกับเราหรือหากผู้อื่นให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อตอนที่เราได้รับข้อมูลเท่านั้น ตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือที่ได้ซื้อมาจากบุคคลที่สามและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน และความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสถาบัน

ในการเข้าใช้งานส่วนใดๆ ภายใต้บริการของเรา ผู้ใช้จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรกหรือให้ที่อยู่อีเมลซึ่งต้องการการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดของผู้ใช้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปโดยสมัครใจเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ในการติดต่อกับเราทางอีเมล คุณจะต้องให้ที่อยู่อีเมลกับเรา

เรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากการใช้งานบริการของเราโดยอัตโนมัติ เราใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยรวม เราจะไม่นำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้:  EBSCO และพันธมิตรบุคคลที่สามอาจจะใช้ "คุกกี้หรืออุปกรณ์ในการติดตามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นใดที่มีใช้ในธุรกิจในรูปแบบไฟล์เบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่มีข้อมูลของผู้ใช้ จัดเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้  เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณกับบริการของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายในความสนใจของผู้ใช้ของเรา  เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งานบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น  เรายังใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์อีกด้วย  คุกกี้จากบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น

ผู้ใช้สามารถตั้งให้เบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์บุคคลที่สามของพวกเขาปฏิเสธคุกกี้ การที่คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเบราว์เซอร์ เราจึงแนะนำให้คุณเข้าไปเยี่ยมชมส่วนการช่วยเหลือในเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์นั้นๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากผู้ใช้ปฏิเสธหรือปิดใช้งานคุกกี้ใดๆ ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถใช้งานบริการบางส่วนของเราได้ บางลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราให้ไว้อาจจะใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน เราไม่สามารถควบคุม เข้าถึง หรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดในเว็บไซต์เหล่านี้ที่ลิงก์พาไปใช้งานได้

ต่อไปนี้คือรายชื่อของคุกกี้ที่อาจมีการใช้งานในบางบริการหรือทั้งหมด

ประเภท

วัตถุประสงค์

จำเป็น

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานบริการของเราและคุณสมบัติบางอย่างได้

ลักษณะที่ต้องการ

เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำการตั้งค่าและลักษณะที่ต้องการของคุณ

ความปลอดภัย

เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และช่วยในการระบุตัวตนและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ประสิทธิภาพ

เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเราอย่างไรและช่วยให้เราปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น

นอกเหนือจากนั้น ในบางบริการของเราใช้คุกกี้ที่ได้จากบุคคลที่สามเพื่อใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือบริการของเราเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของเรา ตัวอย่างของคุกกี้ที่มีการใช้งานในบริการของเราได้แก่:

ผลิตภัณฑ์

ประเภทและชื่อ

วัตถุประสงค์

Accel-5.com, Flipster App (Mobile), EBSCONET.com, DynaMed, DynaMed Plus

คุกกี้การวิเคราะห์จาก Google Analytics

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก Google Inc. ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม (เช่น หน้าที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้ามาถึงเว็บไซต์อย่างไรและคลิกดูอะไรบ้างซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นและนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมที่สุด  แต่จะไม่มีการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เกี่ยวข้องกับบริการการวิเคราะห์ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google 

Google ยังนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณออกจากการติดตามโดย Google Analytics จากทุกเว็บไซต์และสามารถพบได้ที่นี่ 

Flipster

Crashlytics จาก Google, Inc.

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก Google Inc. ซึ่งรวบรวมข้อมูลการขัดข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์  แต่จะไม่มีการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลที่รวบรวมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crashlytics ซึ่งมีอยู่ ที่นี่

EBSCONET.com

คุกกี้การวิเคราะห์จาก Full Story

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก FullStory Inc. ซึ่งติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในแต่ละช่วงทำให้เราเข้าใจว่าลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและสามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อมูลที่รวบรวมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ FullStory จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

Accel-5.com

คุกกี้โฆษณาจาก Google Adwords

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก Google Inc. ซึ่งรวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้งานของคุณภายในบริการของเราเพื่อนำเสนอโฆษณาเป้าหมายให้กับคุณ แต่จะไม่เป็นการทำให้เป็นส่วนบุคคลหรือระบุตัวตนของคุณโดยตรง  

คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้านโฆษณาได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

คุณสามารถออกจากการติดตามโดย Google Analytics จากทุกเว็บไซต์ได้ที่นี่ คุณยังสามารถออกจากการติดตามด้วย การตั้งค่าโฆษณา หรือ หน้าการเลือกที่จะออกของผู้บริโภคโดยสมาคมผู้โฆษณาผ่านเครือข่าย

EBSCO Discovery Service, EBSCOhost, Explora, Dynamic Health

คุกกี้การวิเคราะห์จาก Cxense

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก Cxense Inc. ซึ่งรวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้งานของคุณภายในบริการของเราและบนเว็บไซต์ www.cxense.com เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการเฉพาะบุคคล แต่จะไม่เป็นการทำส่วนบุคคลหรือระบุตัวตนของคุณโดยตรง  

คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cxense ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Cxense

คุณสามารถออกจากการติดตามโดย Cxense จากทุกเว็บไซต์ได้ที่นี่ คุณยังสามารถออกจากการติดตามด้วยการตั้งค่า DNT header บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่า DNT header ของคุณ โปรดไปที่ ข้อมูลเกี่ยวกับ DNT header

Web Beacons:  EBSCO Information Services ใช้ Web Beacons เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับคุกกี้เพื่อแปลข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้กับบริการของเราและโต้ตอบกับอีเมลจาก EBSCO Information Services Web Beacons คือรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์อันว่างเปล่าที่สามารถจำแนกประเภทของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นคุกกี้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่ผูกอยู่กับ Web Beacons และรายละเอียดของเว็บไซต์ที่ผูกอยู่กับ Web Beacons  เช่นเดียวกับคุกกี้ คุณสามารถควบคุม Web Beacons ได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าแอปของคุณ

.   เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดเฉพาะการดำเนินการธุรกรรมของคุณ การสร้างตัวตนของบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชี การบริการลูกค้า การอนุญาต การสนับสนุนลูกค้า การดำเนินการเนื้อหา การจัดหมวดหมู่เนื้อหา และการให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังใช้งานได้หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อผูกพันทางกฎหมาย แก้ไขข้อโต้แย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ตัวอย่างเช่น บริการ EBSCOhost ของเราใช้งานคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลซึ่งต้องการข้อมูลการลงทะเบียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นได้ คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลของ EBSCOhost คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและบันทึกประวัติการค้นหาของพวกเขาได้ เราเชื่อว่าคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น แต่ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

เราใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อการจัดการกับบริการ การวิเคราะห์สาเหตุ รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานตามเนื้อหา ปกป้องบริการและเนื้อหาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยการแบ่งปันให้กับบุคคลที่สามเช่นตัวแทน ผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่ค้า และผู้ให้บริการเนื้อหาของ EBSCO Information Services (เรียกรวมกันว่า "ผู้รับจ้าง") เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บำรุงรักษาระบบของเรา และการได้มาซึ่งการสนับสนุนบริการสำหรับธุรกิจของเรา เราไม่ได้ประกอบธุรกิจในการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามหรือผู้รับจ้าง และจะแบ่งปันให้กับผู้รับจ้างตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ในสถานการณ์ที่เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับจ้าง เรารับรองว่าเราให้การเข้าถึงกับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและถูกใช้โดยผู้รับจ้างเหล่านี้เพื่อให้บริการแก่ EBSCO Information Services เท่านั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับจ้าง เราจะขอการรับประกันจากผู้รับจ้างว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจจะถูกส่งต่อและดำเนินการในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างไปจากกฎหมายในประเทศของคุณ โดยเฉพาะเจาะจง เซิฟเวอร์ที่เราใช้สำหรับให้บริการตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นี่หมายถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม อาจจะถูกดำเนินการในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่คุณอาศัย อย่างไรก็ตาม เมื่อเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่เกี่ยวว่าจะดำเนินการที่ไหนก็ตาม เราจะปกป้องอย่างเหมาะสมตามที่ได้กล่าวถึงไว้ด้านล่างนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลการใช้งานของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการของเรา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลการใช้งานใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เว้นเสียแต่หากจำเป็นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อสนับสนุนข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างเรากับนายจ้างของคุณหรือธุรกิจในเครือที่คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบริการของเรานี้ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน หรือเพื่อเป็นไปตามข้อผูกมัดตามสัญญาในการรายงานข้อมูลการใช้งานโดยรวมให้กับผู้ให้บริการเนื้อหา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

เรายังขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากได้รับการร้องขอตามกฎหมาย หรือเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบเขตการอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อสนองตอบต่อการเรียกร้อง หรือป้องกันหรือปรับปรุงสิทธิ์ การครอบครอง ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของบริษัทของเรา พนักงานของเรา ลูกค้า และสาธารณะ

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หากทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของ EBSCO Information Service ถูกครอบครอง ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จะถูกถ่ายโอนออกไปเว้นแต่จะถูกยับยั้งโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หากทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของ EBSCO Information Services ถูกครอบครอง ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จะถูกถ่ายโอนออกไปเว้นแต่จะถูกยับยั้งโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

.   หลักการทางกฎหมายของเราสำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร (เฉพาะเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น)

หลักการทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อธิบายไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทเฉพาะที่เรารวบรวม

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะ (1) เมื่อเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำสัญญากับคุณหรือองค์กรของคุณ (2) เมื่อการดำเนินการนั้นเป็นประโยชน์แก่เราโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกยกเว้นโดยสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของคุณหรือสิทธิและอิสรภาพพื้นฐาน หรือ (3) เมื่อเรามีการยินยอมจากคุณ ในบางกรณี เราอาจจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณหรือต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น

หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อการทำสัญญากับองค์กรของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมและแนะนำคุณว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นหรือไม่ (เช่นเดียวกับผลกระทบที่เป็นไปได้หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล)

ในทำนองเดียวกัน หากเรารวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเชื่อถือในประโยชน์แก่เราที่ชอบโดยกฎหมาย (หรือบุคคลที่สามใดๆเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมถึงรายละเอียดของประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมายดังกล่าว

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายที่เราใช้ในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

.   เราให้ความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

EBSCO Information Services ใช้วิธีการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือจะรวบรวมในอนาคตมีความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เราจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันโดยใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง EBSCO Information Services มีการให้ลิงก์กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไปจาก EBSCO Information Services เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการแนะนำเว็บไซต์เหล่านี้แต่เราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาหรือนโยบายความส่วนตัวของพวกเขา เราขอกระตุ้นเตือนผู้ใช้ให้อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเมื่อออกจากบริการของเราและกำลังเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น

เราใช้เทคโนโลยีอันเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับการถ่ายโอนหรือหรับข้อมูลของลูกค้าเสมอ เรามีการใช้มาตรการทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อปกป้องจากการสูญหาย การใช้งานไม่ถูกต้อง และการแก้ไขข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณอันเกี่ยวข้องกับบริการของเรา

.   ฉันจะสามารถเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ฯลฯ ได้อย่างไร

เราต้องการให้คุณมั่นใจว่าคุณได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและจัดเก็บ เมื่อคุณร้องขอ เราจะให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณที่เรามีอยู่ คุณอาจจะติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้นในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้:

 • เข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบและทบทวน;
 • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • ร้องขอให้เราเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือยุติ หรือจำกัดการรวบรวม ดำเนินการ ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสิทธิในการแก้ให้ถูกต้องจะรวมถึงสิทธิการทำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์ และยังรวมถึงการขอคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วย;
 • คัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เป็นแบบแผน ใช้งานโดยทั่วไป และอ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวไปยังตัวควบคุมอื่นโดยถือว่าการดำเนินการนั้นตั้งอยู่บนการยินยอมของคุณหรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อนหน้าการเข้าสู่สัญญากับคุณและ
 • ถอนการยินยอมของคุณเมื่อการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราขึ้นกับการยินยอมจากคุณ

เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

หากคุณให้การยินยอม คุณสามารถถอนการยินยอมของคุณได้ทุกเวลาและมีผลถึงอนาคต โปรดส่งการถอนการยินยอมของคุณโดยติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น  

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแลเนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

.  ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง

เราเข้าใจว่าคุณอาจไม่ต้องการที่จะอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับจ้างของเรา หรือให้เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณเชื่อได้ว่าอาจจะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการรวบรวมข้อมูล (ตามที่ได้รับอนุญาตโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่คุณอาจจะอนุญาตในภายหลัง ดังนั้น คุณอาจจะติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการให้การอนุญาตใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีก ในการดำเนินการ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นเหมาะสมและเกี่ยวเนื่องตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เราตั้งใจไว้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อตอนที่รวบรวมหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ให้ข้อมูลเท่านั้น EBSCO Information Services จะดำเนินการโดยสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกใช้งานตามที่ตั้งใจไว้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

คุณอาจจะลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลจดหมายข่าวหรือสื่อการตลาดอื่นๆ จากเรา หากคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลนี้ต่อไป คุณอาจจะเข้าไปอัพเดทลักษณะที่ต้องการสำหรับอีเมลของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่พบได้ในอีเมลที่เราส่งให้คุณหรือที่การตั้งค่าบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยติดต่อเราที่ [email protected]

.    การรวบรวมและใช้งานข้อมูลจากเด็กข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่มีบริการโดยตรงสำหรับเด็ก สำหรับบริการของเราที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีนั้น เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก ("COPPA") และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องการใช้คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล เราจะขอให้ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนด้วยชื่อของพวกเขา (ซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาและตัวระบุเฉพาะแบบสุ่มที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้เท่านั้น

หากคุณเป็นผู้ปกครองและมีคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราได้เสมอโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

.    เราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้นานแค่ไหน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเอาไว้ตราบเท่าที่เราเห็นว่ายังมีประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือตามความจำเป็นทางกฎหมายอื่นใด (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้คุณสามารถใช้งานบริการที่คุณร้องขอหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาษี หรือข้อกำหนดทางด้านบัญชี)

เมื่อเราไม่มีประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือความจำเป็นทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะทำการลบทิ้งหรือลบข้อมูลระบุตัวตน หรือถ้าหากเป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนสำรองข้อมูลเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกมาจากการดำเนินการต่างๆ จนกว่าการลบทิ้งจะเป็นไปได้

.    สิทธิของฉันคืออะไร

เมื่อคุณร้องขอ EBSCO Information Services จะแจ้งให้คุณทราบหากเราดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัย คุณอาจจะมีสิทธิตามกฏหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเป็นเช่นนั้น หากคุณต้องการที่จะจัดการ เปลี่ยนแปลง จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถทำได้ผ่านทางการตั้งค่าบัญชีหรือติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม

หากเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนประโยชน์แก่เราที่ชอบโดยกฎหมาย คุณสามารถที่จะคัดค้านการดำเนินการนี้ได้ในบางโอกาส ในกรณีเช่นนี้ เราจะหยุดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนกว่าเราจะได้บังคับใช้ด้วยเหตุที่ชอบตามกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อหรือเมื่อจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม และ/หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เมื่อใดที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง คุณสามารถเลือกที่คัดค้านหรือออกจากกิจกรรมนี้โดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือติดต่อ EBSCO Information Services โดยใช้ข้อมูลการติดต่อข้างต้น

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

EBSCO Industries, Inc. และบริษัทในเครือ EBSCO International, Inc., EBSCO Publishing, Inc. , EBSCO Information Services, DynaMed, LLC, Plastic Research and Development Corporation, PRADCO Outdoor Brands, Summit Treestands, LLC, Luxor Workspaces, LLC, and Yankee Book Peddler, Inc. , GOBI Library Solutions from EBSCO (collectively, the “EBSCO Covered Entities”) ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนย้ายจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา EBSCO ได้ให้การรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าได้ยึดถือตามข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากมีการขัดแย้งระหว่างข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ให้ยึดถือตามข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการให้คำรับรองของเรา โปรดเยี่ยมชมรายชื่อของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ [https://www.privacyshield.gov/list]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บรวบรวม ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลให้ และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา ผู้ที่พำนักในสหภาพยุโรป,เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง EBSCO เก็บรักษาไว้ และในบางกรณี อาจจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือถูกดำเนินการโดยละเมิดข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมาย ติดต่อเราในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ [email protected]

EBSCO Information Services ยังคงต้องรับผิดชอบหากมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถ่ายโอนซึ่งดำเนินการตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว EBSCO จะต้องปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา  ในบางกรณี EBSCO  อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแห่งชาติและการบังคับใช้ทางกฎหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว EBSCO ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  บุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ หากมีคำถามหรือการร้องเรียน คุณอาจติดต่อที่ EBSCO ทางจดหมายโดยส่งไปที่ 5724 Highway 280 E, Birmingham, AL 35242 USA, โดยให้ส่งถึง: Data Privacy Officer หรือทางอีเมลที่ [email protected]   EBSCO ยังได้มีการมอบหมายให้ส่งต่อปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาการคัดค้านที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเราให้เป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาการคัดค้านของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

ภายใต้บางเงื่อนไข ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับเต็มมีอยู่บนเว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaintคุณอาจขอรับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหากหมดสิ้นการแก้ไขปัญหาการคัดค้านวิธีอื่นๆ   

คำถาม

หากคุณมีคำถาม คำแนะนำ หรือความกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือข้อปฏิบัติของเรา โปรดใช้ข้อมูลการติดต่อที่พบได้ในหน้านั้นหรือที่แจ้งไว้ข้างต้น

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเราให้เป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาการคัดค้านของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ [https://feedback-form.truste.com/watchdog/request]

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยจะโพสต์นโยบายที่ปรับปรุงใหม่แล้วในหน้านี้ คุณรับทราบว่าการใช้งานใดๆ ในบริการของเรานี้นั้นตั้งอยู่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ใช้งาน  หากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสื่อของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์ โดยมาตรการการแจ้งเตือนผ่านทางบริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ เราขอสนับสนุนให้คุณทบทวนข้อมูลในหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรัยทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

เบ็ดเตล็ด

สัญญาณการห้ามติดตามEBSCO Information Services ไม่ยอมรับสัญญาณอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวกับวิธีการติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่ง 'ห้ามติดตาม'

ตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของ -

ตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของ EBSCO

ประเทศที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ

EBSCO International, Inc.

สหราชอาณาจักรและสวีเดน

EBSCO Information Services SAS

ฝรั่งเศส

EBSCO GmbH

ออสเตรีย

EBSCO Information Services GmbH

เยอรมนี

EBSCO Information Services B.V.

เนเธอร์แลนด์

EBSCO Information Services S.r.l.

อิตาลี

EBSCO Subscription Services Espana S.L.U.

สเปน

EBSCO Information Services s.r.o.

สาธารณรัฐเช็ก

EBSCO Sp. z.o.o.

โปแลนด์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ EIS

อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2561

แผนก EBSCO Information Services ของ EBSCO Industries, Inc. และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง EBSCO Publishing, Inc. และบริษัทย่อย DynaMed, LLC และ Yankee Book Peddler, Inc. dba GOBI Library Solutions จาก EBSCO (โดยรวมถึง “EBSCO” หรือ เรา”) เคารพและยึดมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการที่เราปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

EBSCO Information Services ต้องการให้คุณได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากเว็บไซต์ที่เราดำเนินการ เราต้องการให้คุณทราบว่าเราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานของเรา เป้าหมายของเราคือการส่งมอบประสบการณ์ในการให้ข้อมูล ทรัพยากร และบริการที่เป็นประโยชน์แก่คุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ เราจึงต้องทำการรวบรวมข้อมูลจากคุณ เราขออธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเราดังนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงหลักการความเป็นส่วนตัวที่เราปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ใช้อยู่ที่เว็บไซต์ EBSCO Information Services รวมถึงไซต์อาชีพของเรา https://www.ebsco.com/careers (“เว็บไซต์”) และข้อมูลที่ถูกรวบรวมเมื่อคุณเริ่มต้นคำขอสำหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่รวมถึงไซต์ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ บริการ และแอปพลิเคชันที่ซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้ว  หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์
สำหรับคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหลักปฏิบัติข้อมูลของเรา หรือต้องการส่งคำขอการเข้าถึงหัวเรื่องข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. ทางเว็บ: โปรดคลิกที่นี่ (ไฮเปอร์ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังแพลตฟอร์มการจัดการความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา OneTrust, Inc.)
 2. ทางจดหมาย: EBSCO Industries, Inc.
  5724 Highway 280 E
  Birmingham, AL 35242, USA
  ถึง: Data Privacy Officer, Legal Department 
 3. ทางอีเมล:[email protected]

สำหรับรายชื่อตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของ EBSCO โปรดดูที่ตารางในด้านท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลอะไรที่จะถูกรวบรวมและจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไร

[ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะอยู่ที่หัวข้อ ซ ของนโยบายนี้]

.    ข้อมูลอะไรบ้างที่เรารวบรวม

1.ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจจะถูกระบุได้ ซึ่งรวมถึงชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทของงาน ความเชี่ยวชาญ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลของอุปกรณ์ใดๆ และที่อยู่ IP นอกเหนือจากนั้น ไซต์อาชีพของเรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครงานดังต่อไปนี้ ประวัติการจ้างงาน ประวัติการทำงานหรือ CV ประวัติการศึกษา และข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และ/หรือข้อมูลด้านประชากรเช่น เพศ ข้อมูลด้านพลเรือนของคุณและ/หรือสัญชาติ ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพและ/หรือเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ดั้งเดิมของคุณ หากคุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องถึงบุคคลอื่นให้กับเราหรือผู้ให้บริการของเรา คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีอำนาจที่จะกระทำได้และอนุญาตให้เรานำข้อมูลไปใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.  ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล:  ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคุณโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลที่อาจจะถูกระบุตัวตนได้ ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะ (ที่ไม่เชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลการวิเคราะห์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องที่เราใช้ในการติดตามการใช้เว็บไซต์ของเรา ติดตามแนวโน้มในเว็บไซต์ของเรา จัดการเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

.   เรารวบรวมข้อมูลอย่างไร

เราเก็บและใช้งานเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราโดยสมัครใจเท่านั้น เว้นแต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และที่อยู่ IP ของคุณที่ซึ่งอาจถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ในการเข้าใช้งานส่วนใดๆ ภายใต้เว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรกหรือให้ที่อยู่อีเมลซึ่งต้องการการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากนั้น ในการสมัครงานกับ EBSCO Information Services คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนและประวัติการทำงานของคุณ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นไปโดยสมัครใจเท่านั้น ในการติดต่อกับเราทางอีเมล คุณจะต้องให้ที่อยู่อีเมลกับเรา

ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด เรายังรวบรวมข้อมูลติดต่อทางธุรกิจอย่างจำกัดจากบุคคลที่สามที่ชอบด้วยกฎหมาย นี่จะช่วยให้เราได้ปรับปรุงหรือเพิ่มข้อมูลของเราให้มากยิ่งขึ้น หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นกับเราหรือหากผู้อื่นให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อตอนที่เราได้รับข้อมูลเท่านั้น ตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือที่ได้ซื้อมาจากบุคคลที่สามและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน และความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสถาบัน

คุกกี้:  เราอาจจะใช้ "คุกกี้หรืออุปกรณ์ในการติดตามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นใดที่มีใช้ในธุรกิจในรูปแบบไฟล์เบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่มีข้อมูลของผู้ใช้ จัดเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้  เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายในความสนใจของผู้ใช้ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น  เรายังใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการด้านการตลาดอีกด้วย (เช่น การโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจซึ่งอนุญาตให้เราแสดงสื่อส่งเสริมการขายของ EBSCO Information Services ให้แก่คุณบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นคู่ค้าทางอินเตอร์เน็ตที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม โดยขึ้นอยู่กับการเยี่ยมชมของคุณที่เว็บไซต์ของเรา (เช่น remarketing ด้วย Google Analytics Google Display Network Impression Reporting และ Google Analytics Demographics and Interest Reporting) คุกกี้จากบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น

ผู้ใช้สามารถตั้งให้เบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์บุคคลที่สามของพวกเขาปฏิเสธคุกกี้ การที่คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเบราว์เซอร์ เราจึงแนะนำให้คุณเข้าไปเยี่ยมชมส่วนการช่วยเหลือในเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์นั้นๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากผู้ใช้ปฏิเสธหรือปิดใช้งานคุกกี้ใดๆ ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วนของเราได้ บางลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราให้ไว้อาจจะใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน เราไม่สามารถควบคุม เข้าถึง หรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดในเว็บไซต์เหล่านี้ที่ลิงก์พาไปใช้งานได้

ต่อไปนี้คือรายชื่อของคุกกี้ที่อาจมีการใช้งานในบางบริการหรือทั้งหมด

ประเภท

วัตถุประสงค์

จำเป็น

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานบริการของเราและคุณสมบัติบางอย่างได้

ลักษณะที่ต้องการ

เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำการตั้งค่าและลักษณะที่ต้องการของคุณ

ความปลอดภัย

เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และช่วยในการระบุตัวตนและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ประสิทธิภาพ

เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเราอย่างไรและช่วยให้เราปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น

นอกเหนือจากนั้น ในบางเว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ที่ได้จากบุคคลที่สามเพื่อใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือบริการของเรา ตัวอย่างของคุกกี้ที่มีการใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้แก่:

ประเภท

ชื่อ

วัตถุประสงค์

คุกกี้การวิเคราะห์

AppleSauce

ทำงานร่วมกับคุกกี้ของ EIS เพื่อติดตามผู้ใช้ทั่วทั้งโดเมนของเรา (การติดตามข้ามโดเมน)

คุกกี้การวิเคราะห์

Google Analytics

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก Google Inc. ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม (หน้าที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้ามาถึงเว็บไซต์อย่างไรและคลิกดูอะไรบ้างซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นและนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมที่สุด  แต่จะไม่มีการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เกี่ยวข้องกับบริการการวิเคราะห์ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google  

Google ยังนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณออกจากการติดตามโดย Google Analytics จากทุกเว็บไซต์และสามารถพบได้ที่นี่ 

คุกกี้การวิเคราะห์

คุกกี้ของ Marketing automation webtracking (Munchkin)

คุกกี้ของบุคคลที่สามจาก Marketo Inc. ซึ่งจดจำคุณว่าเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา และติดตามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อการนำเสนอเนื้อหาหรือบริการเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเฉพาะด้านของคุณ คุกกี้ของ The Marketo Munchkin รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและการเยี่ยมชมหน้าการตลาดในเว็บไซต์ของเรา เช่น ที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง ระยะเวลาในการเข้าชมและจำนวนหน้าที่ดู

คุกกี้ที่มาจากเซิฟเวอร์ของ Marketo จะสามารถอ่านได้โดย Marketo เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของ Marketo และการนำไปใช้งาน โปรดไปที่ หน้าของนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ และ หน้าของความเป็นส่วนตัวของ Marketo

คุกกี้โฆษณา

DoubleClick โดย Google (แพลตฟอร์มโฆษณา)

คุกกี้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจาก Google Inc. ซึ่งรวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ EBSCO และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาเป้าหมายให้กับคุณ แต่จะไม่เป็นการทำให้เป็นส่วนบุคคลหรือระบุตัวตนของคุณโดยตรง   ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้รวมกับข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านทางคุกกี้ตัวอื่นๆ ที่ระบุข้างต้น 

คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้านโฆษณาได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

คุณสามารถออกจากการติดตามโดย Google Analytics จากทุกเว็บไซต์ได้ที่นี่ คุณยังสามารถออกจากการติดตามด้วย การตั้งค่าโฆษณา หรือ หน้าการเลือกที่จะออกของผู้บริโภคโดยสมาคมผู้โฆษณาผ่านเครือข่าย

เว็บไซต์ EBSCO Information Services อาจใช้คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ เช่นปุ่ม 'ถูกใจของ Facebook ("คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์") คุณสมบัตินี้อาจจะรวบรวมข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลหน้าที่คุณเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา และอาจมีการตั้งค่าคุกกี้ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม คุณอาจจะได้รับตัวเลือกจากคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ในการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณที่ซึ่งให้บริการโดยเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์บุคคลที่สามเพื่อแบ่งปันภายในเครือข่ายของคุณ คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์มีอยู่ทั้งบนเว็บไซต์ของเราและของบุคคลที่สาม การใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ของคุณอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการคุณสมบัติสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

Web Beacons:  EBSCO Information Services ใช้ Web Beacons เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับคุกกี้เพื่อแปลข้อมูลการใช้งานของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมกับเว็บไซต์ของเราและโต้ตอบกับอีเมลจาก EBSCO Information Services Web Beacons คือรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์อันว่างเปล่าที่สามารถจำแนกประเภทของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นคุกกี้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ที่ผูกอยู่กับ Web Beacons และรายละเอียดของเว็บไซต์ที่ผูกอยู่กับ Web Beacons  เช่นเดียวกับคุกกี้ คุณสามารถควบคุม Web Beacons ได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าแอปของคุณ

.   เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบได้นี้ไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ภายในที่จำกัด ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการธุรกรรมของคุณ การสร้างตัวตนของบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชี การบริการลูกค้า การพัฒนา การดำเนินการเนื้อหา การจัดหมวดหมู่เนื้อหา เข้าถึงคุณสมบัติสำหรับการจ้างงานของคุณ ยืนยันการสมัครงานของคุณ และการให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะเก็บข้อมูลนี้ เรายังอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในการปรับปรุงและปรับแต่งเนื้อหาของเรา

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยการแบ่งปันให้กับบุคคลที่สามเช่นตัวแทน ผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่ค้า และผู้ให้บริการเนื้อหาของ EBSCO Information Services (เรียกรวมกันว่า "ผู้รับจ้าง") เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บำรุงรักษาระบบของเรา และการได้มาซึ่งการสนับสนุนบริการสำหรับธุรกิจของเรา เราไม่ได้ประกอบธุรกิจในการขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามหรือผู้รับจ้าง และจะแบ่งปันให้กับผู้รับจ้างตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ในสถานการณ์ที่เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับจ้าง เรารับรองว่าเราให้การเข้าถึงกับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและถูกใช้โดยผู้รับจ้างเหล่านี้เพื่อให้บริการแก่ EBSCO Information Services เท่านั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับจ้าง เราจะขอการรับประกันจากผู้รับจ้างว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจจะถูกส่งต่อและดำเนินการในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างไปจากกฎหมายในประเทศของคุณ โดยเฉพาะเจาะจง เซิฟเวอร์ที่เราใช้สำหรับให้บริการตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นี่หมายถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม อาจจะถูกดำเนินการในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่คุณอาศัย อย่างไรก็ตาม เมื่อเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่เกี่ยวว่าจะดำเนินการที่ไหนก็ตาม เราจะปกป้องอย่างเหมาะสมตามที่ได้กล่าวถึงไว้ด้านล่างนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลการใช้งานของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการของเรา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลการใช้งานใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เว้นเสียแต่หากจำเป็นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อสนับสนุนข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างเรากับนายจ้างของคุณหรือธุรกิจในเครือที่คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบริการของเรานี้ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน หรือเพื่อเป็นไปตามข้อผูกมัดตามสัญญาในการรายงานข้อมูลการใช้งานโดยรวมให้กับผู้ให้บริการเนื้อหา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

เรายังขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากได้รับการร้องขอตามกฎหมาย หรือเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบเขตการอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อสนองตอบต่อการเรียกร้อง หรือป้องกันหรือปรับปรุงสิทธิ์ การครอบครอง ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของบริษัทของเรา พนักงานของเรา ลูกค้า และสาธารณะ 

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หากทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของ EBSCO Information Services ถูกครอบครอง ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่จะถูกถ่ายโอนออกไปเว้นแต่จะถูกยับยั้งโดยกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

.   หลักการทางกฎหมายของเราสำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร (เฉพาะเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น)

หลักการทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่อธิบายไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทเฉพาะที่เรารวบรวม

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะ (1) เมื่อเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำสัญญากับคุณหรือองค์กรของคุณ (2) เมื่อการดำเนินการนั้นเป็นประโยชน์แก่เราโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกยกเว้นโดยสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของคุณหรือสิทธิและอิสรภาพพื้นฐาน หรือ (3) เมื่อเรามีการยินยอมจากคุณ ในบางกรณี เราอาจจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณหรือต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น

หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อการทำสัญญากับองค์กรของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมและแนะนำคุณว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นหรือไม่ (เช่นเดียวกับผลกระทบที่เป็นไปได้หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล)

ในทำนองเดียวกัน หากเรารวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเชื่อถือในประโยชน์แก่เราที่ชอบโดยกฎหมาย (หรือบุคคลที่สามใดๆเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่เหมาะสมถึงรายละเอียดของประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมายดังกล่าว

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายที่เราใช้ในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

.   เราให้ความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

EBSCO Information Services ใช้วิธีการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือจะรวบรวมในอนาคตมีความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เราจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันโดยใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง EBSCO Information Services มีการให้ลิงก์กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไปจาก EBSCO Information Services เราจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการแนะนำเว็บไซต์เหล่านี้แต่เราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาหรือนโยบายความส่วนตัวของพวกเขา เราขอกระตุ้นเตือนผู้ใช้ให้อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเมื่อออกจากเว็บไซต์ของเราและกำลังเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น

เราใช้เทคโนโลยีอันเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับการถ่ายโอนหรือหรับข้อมูลของลูกค้าเสมอ เรามีการใช้มาตรการทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อปกป้องจากการสูญหาย การใช้งานไม่ถูกต้อง และการแก้ไขข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

.   ฉันจะสามารถเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ฯลฯ ได้อย่างไร

เราต้องการให้คุณมั่นใจว่าคุณได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและจัดเก็บ เมื่อคุณร้องขอ เราจะให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณที่เรามีอยู่ คุณอาจจะติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้นในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้:

 • เข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบและทบทวน;
 • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • ร้องขอให้เราเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือยุติ หรือจำกัดการรวบรวม ดำเนินการ ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสิทธิในการแก้ให้ถูกต้องจะรวมถึงสิทธิการทำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์ และยังรวมถึงการขอคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วย;
 • คัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ;
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เป็นแบบแผน ใช้งานโดยทั่วไป และอ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวไปยังตัวควบคุมอื่นโดยถือว่าการดำเนินการนั้นตั้งอยู่บนการยินยอมของคุณหรือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อนหน้าการเข้าสู่สัญญากับคุณและ
 • ถอนการยินยอมของคุณเมื่อการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราขึ้นกับการยินยอมจากคุณ

เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

หากคุณให้การยินยอม คุณสามารถถอนการยินยอมของคุณได้ทุกเวลาและมีผลถึงอนาคต โปรดส่งการถอนการยินยอมของคุณโดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแลเนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

.  ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง

เราเข้าใจว่าคุณอาจไม่ต้องการที่จะอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับจ้างของเรา หรือให้เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณเชื่อได้ว่าอาจจะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการรวบรวมข้อมูล (ตามที่ได้รับอนุญาตโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่คุณอาจจะอนุญาตในภายหลัง ดังนั้น คุณอาจจะติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการให้การอนุญาตใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีก ในการดำเนินการ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นเหมาะสมและเกี่ยวเนื่องตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เราตั้งใจไว้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อตอนที่รวบรวมหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ให้ข้อมูลเท่านั้น EBSCO Information Services จะดำเนินการโดยสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกใช้งานตามที่ตั้งใจไว้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

คุณอาจจะลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลจดหมายข่าวหรือสื่อการตลาดอื่นๆ จากเรา หากคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลนี้ต่อไป คุณอาจจะเข้าไปอัพเดทลักษณะที่ต้องการสำหรับอีเมลของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่พบได้ในอีเมลที่เราส่งให้คุณหรือที่การตั้งค่าบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยติดต่อเราที่ [email protected]

.    การรวบรวมและใช้งานข้อมูลจากเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเจตนาให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าใช้งาน บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือบนเว็บไซต์ เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดอย่าใช้งานหรือให้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางคุณสมบัติใดๆ หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับการยืนยันการยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะทำการลบข้อมูลนั้นทิ้ง หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลใดๆ จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุข้างต้น

หากคุณเป็นผู้ปกครองและมีคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราได้เสมอโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น

.    เราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้นานแค่ไหน

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเอาไว้ตราบเท่าที่เราเห็นว่ายังมีประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือตามความจำเป็นทางกฎหมายอื่นใด (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้คุณสามารถใช้งานบริการที่คุณร้องขอหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาษี หรือข้อกำหนดทางด้านบัญชี)

เมื่อเราไม่มีประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือความจำเป็นทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะทำการลบทิ้งหรือลบข้อมูลระบุตัวตน หรือถ้าหากเป็นไปไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนสำรองข้อมูลเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกมาจากการดำเนินการต่างๆ จนกว่าการลบทิ้งจะเป็นไปได้

.    สิทธิของฉันคืออะไร

เมื่อคุณร้องขอ EBSCO Information Services จะแจ้งให้คุณทราบหากเราดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัย คุณอาจจะมีสิทธิตามกฏหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเป็นเช่นนั้น หากคุณต้องการที่จะจัดการ เปลี่ยนแปลง จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถทำได้ผ่านทางการตั้งค่าบัญชีหรือติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม

หากเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนประโยชน์แก่เราที่ชอบโดยกฎหมาย คุณสามารถที่จะคัดค้านการดำเนินการนี้ได้ในบางโอกาส ในกรณีเช่นนี้ เราจะหยุดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนกว่าเราจะได้บังคับใช้ด้วยเหตุที่ชอบตามกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อหรือเมื่อจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม และ/หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เมื่อใดที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง คุณสามารถเลือกที่คัดค้านหรือออกจากกิจกรรมนี้โดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือติดต่อ EBSCO Information Services โดยใช้ข้อมูลการติดต่อข้างต้น

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

EBSCO Information Services ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาอันเกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนย้ายจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา  EBSCO Information Services ได้ให้การรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าได้ยึดถือตามข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว   หากมีการขัดแย้งระหว่างข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ให้ยึดถือตามข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการให้คำรับรองของเรา โปรดเยี่ยมชมรายชื่อของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ [https://www.privacyshield.gov/list]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการเก็บรวบรวม ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลให้ และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา ผู้ที่พำนักในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง EBSCO Information Services เก็บรักษาไว้ และในบางกรณี อาจจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือถูกดำเนินการโดยละเมิดข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมาย ติดต่อเราในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ [email protected]

EBSCO Information Services ยังคงต้องรับผิดชอบหากมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถ่ายโอนซึ่งดำเนินการตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว EBSCO Information Services จะต้องปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา  ในบางกรณี EBSCO Information Services อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแห่งชาติและการบังคับใช้ทางกฎหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว EBSCO Information Services ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  บุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ หากมีคำถามหรือการร้องเรียน คุณอาจติดต่อที่ EBSCO Information Services ทางจดหมายโดยส่งไปที่ 5724 Highway 280 E, Birmingham, AL 35242 USA, โดยให้ส่งถึง: Data Privacy Officer หรือทางอีเมลที่ [email protected]  EBSCO Information Services ยังได้มีการมอบหมายให้ส่งต่อปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาการคัดค้านที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเราให้เป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาการคัดค้านของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

ภายใต้บางเงื่อนไข ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับเต็มมีอยู่บนเว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaintคุณอาจขอรับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหากหมดสิ้นการแก้ไขปัญหาการคัดค้านวิธีอื่นๆ   

คำถาม

หากคุณมีคำถาม คำแนะนำ หรือความกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือข้อปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่แจ้งไว้ข้างต้น

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเราให้เป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาการคัดค้านของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ [https://feedback-form.truste.com/watchdog/request]

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยจะโพสต์นโยบายที่ปรับปรุงใหม่แล้วในหน้านี้ คุณเห็นด้วยว่าการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องถือเป็นการรับทราบและยินยอมข้อกำหนดใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ใช้งาน หากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสื่อของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยมาตรการการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์นี้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ เราขอสนับสนุนให้คุณทบทวนข้อมูลในหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรัยทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

เบ็ดเตล็ด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดย LearningExpress, LLC หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของ LearningExpress, LLC โปรดไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.learningexpresshub.com

สัญญาณการห้ามติดตามEBSCO ไม่ยอมรับสัญญาณอัตโนมัติของเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวกับวิธีการติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่ง 'ห้ามติดตาม'

ตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของ -

ตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของ EBSCO

ประเทศที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ

EBSCO International, Inc.

สหราชอาณาจักรและสวีเดน

EBSCO Information Services SAS

ฝรั่งเศส

EBSCO GmbH

ออสเตรีย

EBSCO Information Services GmbH

เยอรมนี

EBSCO Information Services B.V.

เนเธอร์แลนด์

EBSCO Information Services S.r.l.

อิตาลี

EBSCO Subscription Services Espana S.L.U.

สเปน

EBSCO Information Services s.r.o.

สาธารณรัฐเช็ก

EBSCO Sp. z.o.o.

โปแลนด์